Phone Directory(COs)

 Sl.No. Anchal Name
 1. Town Shri Dhananjay Kumar
 2. Namkum Shri Manoj Kumar
 3. Oramanjhi Shri Rajesh Kumar
 4. Angara Shri Jhunnu Kumar Mishra
 5. Mandar Shri Mumtaz Ansari
 6. Chanho Shri Jaivardhan Kumar
 7. Silli Shri Abhishek Kumar
 8. Burmu Shri Sunil Chandra
 9. Lapung Shri Jaipal Soy
 10. Kanke Shri Prabhat Bhushan Singh
 11. Bero Shri Asim Bara
 12. Ratu Shri Amar Prasad
 13. Tamar Smt. Rubi Kumari
 14. Sonahatu Smt. Kiran Soren
 15. Bundu Smt. Babli Kumari
 16. Khelari Shri Sachidanand Kumar Verma
 17. Itki Shri Rakesh Kumar Shrivastav
 18. Nagri Shri Diwakar Dwivedi
 19. Rahe Chavi Bala Barla
 20. Argora Vandana Bharti
 21. Hehal Anil Kumar Singh
 22. Bargain Vinod Prajapati

AnnouncementsAnnouncements

 • Jharkhand Police
 • Open Government Data Platform India
 • DigiLocker
 • Swachh Bharat
 • ConfoNet
 • JharSewa
 • National Foundation for Communal Harmony
 • National Health Portal
 • Childline
 • India
 • GOI Web Directory
 • MyGov