Phone Directory(BDOs)

 Sl.No. Block Name Of BDO Office No.
 1. Rahe Chavi Bala Barla (addl. Chrg.)  
 2. Namkum Shri Thakur Gouri Shankar Sharma 0651-2260221
 3. Oramanjhi Shri Mukesh Kumar 2576505
 4. Angara Ms. Sandhya Mundu 06522-262040
 5. Mandar Shri Vishnu Deo Kachhap(addl. Chrg.) 06531-224535
 6. Chanho Shri Pravin Kumar 06531-274326
 7. Silli Shri Jago Mahto 06522-222563
 8. Burmu Shri Shilwant Kumar Bhatt 06531-274107
 9. Lapung Shri Jaipal Soy 06529-271015
 10. Kanke Shri Goutam Prasad Sahu 2450366
 11. Bero Shri Kisto Kumar Besra 06529-277453
 12. Ratu Shri Mithilesh Kumar 2521945
 13. Tamar Smt. Maruti Minz 06530-252406
 14. Sonahatu Shri Ratan Kumar Singh  
 15. Bundu Md Salman Jafar Khijri 06530-2433848
 16. Khelari Shri Sachidanand Kumar Verma  
 17. Itki Shri Rakesh Kumar Shrivastav  
 18. Nagri Shri Kuldeep Kumar

AnnouncementsAnnouncements

 • Jharkhand Police
 • Open Government Data Platform India
 • DigiLocker
 • Swachh Bharat
 • ConfoNet
 • JharSewa
 • National Foundation for Communal Harmony
 • National Health Portal
 • Childline
 • India
 • GOI Web Directory
 • MyGov